Home

Welkom op de website van de Stichting Vrienden van de Bommelerwaardse Archieven!

Onze stichting steunt het Regionaal Archief Rivierenland bij de verwerving, digitalisering en het gebruik van Bommelerwaardse archieven en collecties, voorzover dit niet voortvloeit uit de wettelijk taak van de dienst.

 

Contact
U kunt contact opnemen door het contactformulier in te vullen.

Het algemeen e-mailadres van de stichting is info@bommelerwaardsearchieven.nl

De Vriendenstichting heeft een ANBI-status. Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) bij de Kamer van Koophandel: 8033.53.984.