Statuten

De samenvoeging van het Streekarchief Bommelerwaard met het Regionaal Archief Rivierenland per 1 januari 2014 was voor het bestuur van de Stichting Vrienden van het Streekarchief Bommelerwaard aanleiding om na te denken over de toekomst van de stichting. Het RAR heeft namelijk ook een Vriendenstichting. Op voorstel van het bestuur is in de Vriendenbijeenkomst van 1 oktober 2013 besloten om de stichting voort te zetten, maar wel onder een andere naam: ‘Stichting Vrienden van de Bommelerwaardse Archieven’. Het Regionaal Archief Rivierenland heeft nu twee Vriendenstichtingen. Op deze wijze denkt het bestuur, in het grotere werkgebied, de rijkdom van Bommelerwaardse archieven en bronnen het beste te kunnen ondersteunen.

De statuten van de stichting zijn in december 2017 gewijzigd:Statuten 27-12-2017 SVBA