Financieel overzicht 2017

Saldo
Per 31-12-2016 Per 29-12-2017
Rekening courant      501,67      356,20
Rendement rekening 12.942,96 13.893,47
————— —————
13.444,63 14,249,67
Inkomsten   Uitgaven
Donaties 2017 1430,00 Kosten Rabo    130,55
Nagekomen donaties 2015    30,00 Bijdragen Vrienden 8.000,00
Vooruitbetaalde donaties 2018      25,00 Kosten Vriendendag 2017    506,45
Rente    114,65 Wwebhosting      62,45
————— —————
Totaal 1.504,49 699,45