Uitgangspunten beleid

De doelstelling in de statuten van de stichting is ruim geformuleerd. Het bestuur van de stichting heeft zich vanaf het allereerste begin op het standpunt gesteld dat de materiële ondersteuning van het archief zich zou beperken tot de niet-wettelijke taken, dat wil zeggen tot de taken die niet rechtstreeks voortvloeien uit de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit, aangezien de uitvoering van die taken door de overheid moet worden gefinancierd. Dit mede om te voorkomen dat de overheid juist zou bezuinigen op de uitvoering van die taken in de veronderstelling en verwachting dat de stichting die taken geheel of gedeeltelijk over zou nemen. Aan deze vuistregel heeft de stichting zich sinds 1994 vrij strikt gehouden.

Al snel na het begin is besloten dat de stichting zich concentreert op de audiovisuele collectie (foto’s, films, negatieven, dia’s, geluidsbanden, enzovoorts) en de bibliotheek. Dat alles wel in ruime zin, dus niet alleen de verwerving, maar ook de ontsluiting, de digitalisering en het ter beschikking stellen aan het publiek.

Hier vloeit uit voort dat de stichting ondersteuning verleent bij:
1. De verwerving van audiovisueel materiaal.
2. De verwerving van materialen ten behoeve van de berging en ontsluiting van beeldmateriaal.
3. De verwerving van (antiquarische) boeken.
4. De microverfilming en later de digitalisering van bronnen.
5. De ontwikkeling van de website.
6. De verwerving van archivalia, maar nadrukkelijk geen stukken uit overheidsarchieven.
7. Publicaties op papier of digitaal.