De stichting

De Stichting Vrienden van de Bommelerwaardse Archieven is vanaf 2014 de voortzetting van de in 1994 opgerichte Stichting Vrienden van het Streekarchief Bommelerwaard.

Per 1 januari 2014 is het Streekarchief Bommelerwaard dat gevestigd was in Zaltbommel samengevoegd met het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel. Deze samenvoeging was aanleiding om de bestaande Vriendenstichting om te vormen tot een stichting die in het grote geheel van het Regionaal Archief Rivierenland in het bijzonder oog blijft houden voor de Bommelerwaardse bronnen en historie.

De Vriendenstichting heeft als doel het Regionaal Archief Rivierenland te ondersteunen bij de aanschaf, het beheer en de ontsluiting van documentatie over de geschiedenis van de Bommelerwaard, zoals foto’s, kaarten, prenten en boeken. Bijvoorbeeld door aankoop van beeldmateriaal of door bij te dragen in de digitalisering van kwetsbare kranten. Dergelijke zaken zouden zonder deze steun niet of moeilijk verwezenlijkt kunnen worden.

De Vriendenstichting ondersteund nadrukkelijk geen zaken die voortvloeien uit de wettelijke taak van het Regionaal Archief Rivierenland. Het archiefbeheer zelf is een zorg van de deelnemers (gemeenten en waterschap).