2003 Conservering daguerreotypie en diverse aankopen

  • Conservering van een daguerreotypie van kapitein ter zee Willem Stort, gemaakt in mei 1851 in Paramaribo. Willem Stort vestigde zich in 1859 in Zaltbommel. Zijn dochter huwde Bommelaar H. Vermeulen.
  • Bijdrage in ontwikkeling website: vormgeving tijdbalk en kaartjes gemeentelijke herindeling.
  • Aanschaf van een verpondingskohier van de heerlijkheid Kerkwijk, vanaf 1652 bijgehouden tot 1810. Een prachtige bron met enkele pré-kadastrale kaartjes waarop de percelen zijn aangegeven.
  • Aanschaf van de originele negatieven van een serie luchtfoto’s van de Bommelerwaard gemaakt in de jaren 1989 – 2002, door het bedrijf DeltaPhot te Middelburg. De negatieven zijn verworven inclusief copyrights en de bijbehorende vluchtplannen. Van een deel van deze foto’s zijn afdrukken op groot formaat beschikbaar.
  • Aanschaf van twee bijzondere rivierkaarten uit 1798 van Carl Friederich von Wiebeking uit diens ‘Theoretisch-Practische Wasserbaukunst’. Voor het eerst werd daarin een uitgebreid overzicht gegeven van de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis. Een blad bevat een detail van de rivier de Waal van ongeveer Loevestein tot aan Sint Andries. De andere kaart is een overzichtskaart van het rivierengebied van de Biesbosch tot aan Sint Andries met delen van Brabant en de Tielerwaard.

Ga terug