2012 Aankoop oude prenten en oud drukwerk

  • Aankoop vijf aquarellen van A. Egbrinckhoff uit 1822. Naast een gezicht op woningen aan de Markt schilderde Egbrinkhoff een zicht op de Gamerschepoort met molen de Kat, de toegangsbrug naar (waarschijnlijk) de Oenselsche poort en een zicht op de stad vanaf de rivier met de Sint Maartenstoren en de Gasthuistoren. De vijfde tekening toont een zicht op een dorpje aan de rivier met een veerstoep. Het zou het dorpje Tuil kunnen zijn.
  • Aankoop twee oude prenten van de kastelen Loevestein en Aalst, die meestal toegeschreven worden aan Daniel Meisner (1585-1625). De prenten zijn afkomstig uit de stedenatlas ‘Sciographia cosmica’, de derde editie uit de jaren 1638-1643 van de atlas die oorspronkelijk was verschenen in 1623 onder de titel ‘Thesaurus Philo-Politicus’ , waarvoor Daniel Meisner deels begeleidende teksten bij de stadsprenten had geleverd.
  • Aankoop van een kaartje getiteld ‘Camp de Thuijl 1e 15 de Septembre 1787’. Het is een handgekleurde kopergravure van Louis Schmidt, afkomstig uit het in 1790 verschenen ‘Geschichte des Preusischen Feldzuges in der Provinz Holland im Jahr 1787 van Th. Philipp von Pfau. Op het kaartjes is het kampement van de Pruisische soldaten tegenover Zaltbommel weergegeven.
  • Aankoop gedrukt kaartje van de Bommelerwaard uit 1598 afkomstig uit Le miroir du Monde, een kleine wereldatlas uitgegeven in Amsterdam door Zacharias Heyns. Dit atlasje gaat terug op het Theatrum orbis terrarum van Abraham Ortelius uit 1570. Voor zover bekend verschijnt in de editie van 1598 voor het eerst een kaartje, nummer 53, met als titel BOMMELEIVVEERDIA.

Al deze aanwinsten zijn te bekijken in de beeldbank van het Regionaal Archief Rivierenland.

Ga terug