2009 Digitalisering weekblad De Toren 1969 – 2008

  • Dankzij de medewerking van Wegener Huis-aan-Huis bladen, freelance fotografen en auteurs, de Gelderland Bibliotheek en bijdragen van de Van Voorden Stichting en Woningstichting De Vijf Gemeenten kon het weekblad De Toren over de jaren 1969 – 2008 geheel gedigitaliseerd worden. Klik hier om de krant te raadplegen.

Ga terug