2008 Digitalisering negatieven en aankoop oude drukwerken

  • De Vriendenstichting heeft geld ter beschikking gesteld om oudere uitgaven aan te kopen die alleen nog maar antiquarisch te verkrijgen waren. Daaronder een uniek schoolreglement voor Gelderland uit 1681. Het bijzondere van deze uitgave zit hem niet in het drukwerk zelf, maar in het feit dat zo’n honderd en zeventig schoolmeesters uit de Bommeler- en Tielerwaarden in de jaren 1681 – 1800 het stuk eigenhandig ondertekend hebben.

De bibliotheek van het archief is verder verrijkt met de volgende uitgaven:

  1. C. van Velsen, Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op de rivieren, den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek (Amsterdam 1749) – Bk1777;
  2. G.F. Haspels (ed.), Ons eigen land. Uitgegeven door den algemeenen Nederlandschen wielrijdersbond, toeristenbond voor Nederland, ter gelegenheid van zijn vijf-en-twintig-jarig bestaan op 1 juli 1908, 4 dln. (’s-Gravenhage 1908) – Bk1761;
  3. A.P. van Schilfgaarde, Het archief van huis Bergh, 9 dln. (Nijmegen 1932) – Bk1781;
  4. H. Brugmans en K. Heeringa, Corpus sigillorum Neerlandicorum : de Nederlandsche zegels tot 1300 afgebeeld en beschreven in opdracht en onder toezicht van de Nederlandsche koninklijke akademie van wetenschappen te Amsterdam , 3 dln. (Amsterdam 1937-1940) – Bk1780.
  • De Stichting heeft ook geld ter beschikking gesteld voor de digitalisering van zo’n 1000 negatieven uit de omvangrijke collectie van fotobureau Het Zuiden van het archief. Alle 6×6 negatieven uit de jaren 1945 – 1980 worden nu gescand.

Ga terug